Friday, October 21, 2011

Mengapa bertanya?

 
 Image source : socialmediatransformation.wordpress.com


Daripada Ali bin Abi Talib,
 Rasulullah SAW bersabda :
"Ilmu itu seperti gudang dan kuncinya adalah bertanya. Maka hendaklah kamu sering bertanya semoga kamu diberi rahmat oleh Allah Taala. Maka sesungguhnya dari satu pertanyaan itu diberi pahala akan empat orang. Pertama orang yang bertanya. Kedua guru yang menjawab. Ketiga orang yang mendengar jawapan itu. Keempat orang yang cinta kepada mereka"

No comments:

Post a Comment